PORADY

 

 

 

  OZNACZENIA OPRAW OKULARÓW OCHRONNYCH  ORAZ  GOGLI  OCHRONNYCH

Oznaczenia opraw muszą zawierać symbol CE oraz identyfikację producenta (logo, nazwę lub inny znak pozwalający na identyfkację), numer normy EN oraz symbole zastosowań oraz wytrzymałości mechanicznej.

Symbole wytrzymałości mechanicznej:
S - bardzo wytrzymałe (wytrzymujące upadek kuli o  22mm i masie 43g z wysokości 1,3m)
F - wytrzymujące uderzenie o małej energii (wytrzymuje uderzenie kuli o ? 6mm i masie 0,86g lecącej z prędkością 45m/s)
B - wytrzymujące uderzenie o średniej energii (wytrzymuje uderzenie kuli o ? 6mm i masie 0,86g lecącej z prędkością 120m/s)
A - wytrzymujące uderzenie o wysokiej energii (wytrzymuje uderzenie kuli o ? 6mm i masie 0,86g lecącej z prędkością 190m/s)

Symbole wytrzymałości mechanicznej
K - odporność na niszczenie powierzchni przez małe cząstki (opcjonalnie)
N - odporność na zamglenie (opcjonalne)
T - litera T zaraz po literze odporności na uderzenia, zezwala na użycie przy cząstkach o dużej prędkości w skrajnych temperaturach.

Symbole zastosowań:
3 - ochrona przed kroplami lub rozpryskami płynów
4 - ochrona przed dużymi cząstkami pyłu > 5 mikronów
5 - ochrona przed gazami i małymi cząstkami pyłu < 5 mikronów
8 - ochrona przed łukiem elektrycznym
9 - ochrona przed płynnym metalem oraz gorącymi ciałami stałymi

                                                                                       Normy  EN

PN-EN 165:2007 Ochrona indywidualna oczu. Terminologia.
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
PN-EN 167:2005 Ochrona indywidualna oczu. Optyczne metody badań.
PN-EN 168:2005 Ochrona indywidualna oczu. Nieoptyczne metody badań.
PN-EN 169:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
PN-EN 170:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
PN-EN 171:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed podczerwienią. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
PN-EN 172:2000 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
PN-EN 172:2000/A1:2002 Zmiany do PN-EN 172:2000 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
PN-EN 172:2000/A2:2003 Zmiany do PN-EN 172:2000 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
PN-EN 175:1999 Ochrona indywidualna. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i procesach pokrewnych.
PN-EN ISO 8980-1:2006 Optyka oftalmiczna. Gotowe soczewki okularowe nieokrojone część 1. Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych
PN-EN ISO 8980-1:2006/AC:2007 Zmiany do PN-EN ISO 8980-1:2006. Optyka oftalmiczna. Gotowe soczewki okularowe nieokrojone część 1. Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych.

 

 

Wskazania dotyczące doboru i użytkowania filtrów spawalniczych.


Filtry chroniące przed promieniowanie podczas spawania zapewniają ochronę przed promieniowaniem intensywnym widzialnym (wywołującym olśnienie), nadfioletowym i promieniowaniem podczerwonym. Istnieje 19 różnych zakresów współczynnika przepuszczania, określonych przez stopnie ochrony.
Dla spawania łukiem elektrycznym, żłobienia elektropowietrznego i cięcia strumieniem plazmy, czynnikiem branym pod uwagę przy dokonywaniu właściwego doboru filtru ochronnego, jest natężenie prądu. Dla spawania gazowego i technik pokrewnych jak lutospawanie, czynnikiem branym pod uwagę przy dokonywaniu właściwego doboru filtru ochronnego, jest natężenie przepływu przez palnik.


1,2  do   4 - oznaczenia filtrów stosowane dla pomocników spawaczy;
4  do   7 - oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu gazowym i lutospawaniu;
5  do   7 - oznaczenia filtrów stosowane przy cięciu tlenem;
8  do 14 - oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu łukowym;
9  do 13 - oznaczenia filtrów stosowane przy cięciu strumieniem plazmy;
10  do 15 - oznaczenia filtrów stosowane przy żłobieniu elekropowietrznym;
4  do 12 - oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu mikroplazmowym.

Klasa Optyczna

Oznaczenie klasy optycznej szybek ochronnych stanowi jedna z trzech cyfr: 12 lub 3. Wyjątek stanowią szybki zewnętrzne, na których nie umieszcza się znakowania klasy optycznej. Szybki zewnętrzne zawsze powinny spełniać wymagania klasy pierwszej.

1  do stosowania ciagłego

2  do stosowania okazjonalnego

3  do stosowania krótkotrwałego

 

Głównym zadaniem filtrów przeciwsłonecznych jest ochrona oka ludzkiego przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym, zmniejszenie zmęczenia oka oraz poprawa odbioru bodźców wzrokowych. Dobiera się je w zależności od jasności otoczenia i indywidualnej wrażliwości na światło.

1,1 filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 100% do 80%.
Oznaczenie stosuje się jedynie dla określonych filtrów przeciwsłonecznych w stanie jasnym, filtrów gradalnych w zakresie wysokich współczynników przepuszczania światła.
1,4 i 1,7 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 80% do 43%. Filtr bardzo jasny.
2 i 2,5 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 43% do 18%.
Ogólnie zalecane filtry w większości przypadków.
3,1 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 18% do 8%.
Do stosowania w rejonach wysokogórskich, tropikalnych, subtropikalnych, do obserwowania nieba, zaśnieżonych powierzchni i piaszczystych równin.
4,1 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 8% do 3%.
Do stosowania w warunkach bardzo dużej intensywności światła. Nie jest zalecany do powszechnego użytku. Nieodpowiedni do stosowania podczas kierowania pojazdami i do używania w ruchu drogowym.

 

 
 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI ŻÓŁTYCH SOCZEWEK  W OKULARACH OCHRONNYCH.

 

  • Zabarwione na jasnożółty kolor soczewki filtrują 87% światła niebieskiego.

  • Poprawiają kontrasty subiektywne.

  • W warunkach zewnętrznych w świetle rozproszonym, takim jak przy mgle lub dużym zachmurzeniu zapewniają lepszą rozpoznawalność kształtów.

  • W warunkach wewnętrznych idealnie nadają się do pracy mechanicznej przy złym oświetleniu.

 

 

 

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego aby dopasować okulary ochronne

Andrychów, ul.Rynek 6

Infolinia  33 843 66 85
 

Dołącz do nas
Newsletter

Dzięki newsletterowi będziesz zawsze na bieżąco z nowościami, konkursami i promocjami w naszym sklepie.