INFO PRZED ZAKUPEM

 

Okulary SZIOLS

Właściwości

x-grip design

Materiał

Oprawa wykonana jest z wytrzymałego materiału bez metalowych części i ostrych krawędzi.

x-kross key system

Regulacja

Taśma z regulacją utrzymuje okulary na właściwym miejscu, zapewniając idealne dopasowanie.

polycarbonate

Ochrona

Trójpunktowy nosek oraz ochraniacze boczne równomiernie rozprowadzają siłę uderzenia.

divider

x-grip design

Jakość

Wycięcie wewnętrznego rowka zostało tak zaprojektowane aby utrzymywać soczewki na właściwym miejscu nawet w sytuacji krytycznej.

x-kross key system

Bezpieczeństwo

Okulary INDOOR Kids zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów. Testowane w ekstremalnych warunkach w zakresie energii uderzenia.

polycarbonate

Wentylacja

Boczne kanały wentylacyjne zapewniają cyrkulację powietrza chroniąc okulary przed zaparowaniem.

Zastosowanie

Water

 

 

 

divider

 

  OZNACZENIA OPRAW OKULARÓW OCHRONNYCH  ORAZ  GOGLI  OCHRONNYCH

Oznaczenia opraw muszą zawierać symbol CE oraz identyfikację producenta (logo, nazwę lub inny znak pozwalający na identyfkację), numer normy EN oraz symbole zastosowań oraz wytrzymałości mechanicznej.

Symbole wytrzymałości mechanicznej:
S - bardzo wytrzymałe (wytrzymujące upadek kuli o  22mm i masie 43g z wysokości 1,3m)
F - wytrzymujące uderzenie o małej energii (wytrzymuje uderzenie kuli o ? 6mm i masie 0,86g lecącej z prędkością 45m/s)
B - wytrzymujące uderzenie o średniej energii (wytrzymuje uderzenie kuli o ? 6mm i masie 0,86g lecącej z prędkością 120m/s)
A - wytrzymujące uderzenie o wysokiej energii (wytrzymuje uderzenie kuli o ? 6mm i masie 0,86g lecącej z prędkością 190m/s)

Symbole wytrzymałości mechanicznej
K - odporność na niszczenie powierzchni przez małe cząstki (opcjonalnie)
N - odporność na zamglenie (opcjonalne)
T - litera T zaraz po literze odporności na uderzenia, zezwala na użycie przy cząstkach o dużej prędkości w skrajnych temperaturach.

Symbole zastosowań:
3 - ochrona przed kroplami lub rozpryskami płynów
4 - ochrona przed dużymi cząstkami pyłu > 5 mikronów
5 - ochrona przed gazami i małymi cząstkami pyłu < 5 mikronów
8 - ochrona przed łukiem elektrycznym
9 - ochrona przed płynnym metalem oraz gorącymi ciałami stałymi

                                                                                       Normy  EN

PN-EN 165:2007 Ochrona indywidualna oczu. Terminologia.
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
PN-EN 167:2005 Ochrona indywidualna oczu. Optyczne metody badań.
PN-EN 168:2005 Ochrona indywidualna oczu. Nieoptyczne metody badań.
PN-EN 169:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
PN-EN 170:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
PN-EN 171:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed podczerwienią. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
PN-EN 172:2000 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
PN-EN 172:2000/A1:2002 Zmiany do PN-EN 172:2000 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
PN-EN 172:2000/A2:2003 Zmiany do PN-EN 172:2000 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
PN-EN 175:1999 Ochrona indywidualna. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i procesach pokrewnych.
PN-EN ISO 8980-1:2006 Optyka oftalmiczna. Gotowe soczewki okularowe nieokrojone część 1. Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych
PN-EN ISO 8980-1:2006/AC:2007 Zmiany do PN-EN ISO 8980-1:2006. Optyka oftalmiczna. Gotowe soczewki okularowe nieokrojone część 1. Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych.

 

 

Wskazania dotyczące doboru i użytkowania filtrów spawalniczych.


Filtry chroniące przed promieniowanie podczas spawania zapewniają ochronę przed promieniowaniem intensywnym widzialnym (wywołującym olśnienie), nadfioletowym i promieniowaniem podczerwonym. Istnieje 19 różnych zakresów współczynnika przepuszczania, określonych przez stopnie ochrony.
Dla spawania łukiem elektrycznym, żłobienia elektropowietrznego i cięcia strumieniem plazmy, czynnikiem branym pod uwagę przy dokonywaniu właściwego doboru filtru ochronnego, jest natężenie prądu. Dla spawania gazowego i technik pokrewnych jak lutospawanie, czynnikiem branym pod uwagę przy dokonywaniu właściwego doboru filtru ochronnego, jest natężenie przepływu przez palnik.


1,2  do   4 - oznaczenia filtrów stosowane dla pomocników spawaczy;
4  do   7 - oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu gazowym i lutospawaniu;
5  do   7 - oznaczenia filtrów stosowane przy cięciu tlenem;
8  do 14 - oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu łukowym;
9  do 13 - oznaczenia filtrów stosowane przy cięciu strumieniem plazmy;
10  do 15 - oznaczenia filtrów stosowane przy żłobieniu elekropowietrznym;
4  do 12 - oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu mikroplazmowym.

Klasa Optyczna

Oznaczenie klasy optycznej szybek ochronnych stanowi jedna z trzech cyfr: 12 lub 3. Wyjątek stanowią szybki zewnętrzne, na których nie umieszcza się znakowania klasy optycznej. Szybki zewnętrzne zawsze powinny spełniać wymagania klasy pierwszej.

1  do stosowania ciagłego

2  do stosowania okazjonalnego

3  do stosowania krótkotrwałego

 

Głównym zadaniem filtrów przeciwsłonecznych jest ochrona oka ludzkiego przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym, zmniejszenie zmęczenia oka oraz poprawa odbioru bodźców wzrokowych. Dobiera się je w zależności od jasności otoczenia i indywidualnej wrażliwości na światło.

1,1 filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 100% do 80%.
Oznaczenie stosuje się jedynie dla określonych filtrów przeciwsłonecznych w stanie jasnym, filtrów gradalnych w zakresie wysokich współczynników przepuszczania światła.
1,4 i 1,7 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 80% do 43%. Filtr bardzo jasny.
2 i 2,5 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 43% do 18%.
Ogólnie zalecane filtry w większości przypadków.
3,1 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 18% do 8%.
Do stosowania w rejonach wysokogórskich, tropikalnych, subtropikalnych, do obserwowania nieba, zaśnieżonych powierzchni i piaszczystych równin.
4,1 - filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 8% do 3%.
Do stosowania w warunkach bardzo dużej intensywności światła. Nie jest zalecany do powszechnego użytku. Nieodpowiedni do stosowania podczas kierowania pojazdami i do używania w ruchu drogowym.

 

 
 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI ŻÓŁTYCH SOCZEWEK  W OKULARACH OCHRONNYCH.

 

  • Zabarwione na jasnożółty kolor soczewki filtrują 87% światła niebieskiego.

  • Poprawiają kontrasty subiektywne.

  • W warunkach zewnętrznych w świetle rozproszonym, takim jak przy mgle lub dużym zachmurzeniu zapewniają lepszą rozpoznawalność kształtów.

  • W warunkach wewnętrznych idealnie nadają się do pracy mechanicznej przy złym oświetleniu.

 

Materiał soczewek korekcyjnych w okularach ochronnych UVEX
Poliwęglan
Dodatkowe oznakowanie: PC
• Materiał organiczny o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej
• Ograniczona odporność na działanie chemikaliów, w związku z czym
nie nadaje się do stosowania w przypadku bezramkowych okularów
ochronnych
• Klasa wytrzymałości mechanicznej „F” (45 m/s)
• PC+ – poliwęglan o zwiększonej grubości w części środkowej, zalecany
szczególnie w przypadku gogli uvex RX (patrz str. 297)
• PC+: klasa wytrzymałości mechanicznej B (120 m/s)
Trivex™
• Materiał organiczny o dużej wytrzymałości mechanicznej
• Lekki, może być stosowany nawet w przypadku wyższych wartości
korekcji
• Doskonałe parametry optyczne, nawet w przypadku wyższych wartości
korekcji
• Duża odporność na działanie środków czyszczących, olejów
i kosmetyków
• Duża odporność na zarysowania
• Najlepszy uniwersalny materiał soczewek
• Klasa wytrzymałości mechanicznej „F” (45 m/s)
CR39
Dodatkowe oznakowanie: plastik
Okulary ochronne powinny być modyfikowane. W przeciwnym wypadku
wytrzymałość na rozciąganie jest zbyt mała. W celu spełnienia wymagań
w zakresie wytrzymałości na rozciąganie środkowa część soczewki musi
być grubsza.
• Lekki materiał organiczny
• Bardzo dobre parametry optyczne, nawet w przypadku wyższych
wartości korekcji
• Można stosować w przypadku pracy z chemikaliami i farbami/lakierami
• Dobra odporność na zarysowania dzięki twardej warstwie (opcja)
• Klasa wytrzymałości mechanicznej „S” (test spadającej kulki)
HI (ang. High Index – wysoki współczynnik), organiczne
materiały soczewek o wysokim współczynniku refrakcji
• Soczewki organiczne o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,6 lub 1,67
zapewniają widzenie lepsze niż w przypadku CR 39
• Soczewki mają wymaganą skuteczność optyczną, jeżeli zawierają mniej
materiału i ich powierzchnia jest mniej zakrzywiona
• Soczewka jest cieńsza i bardziej estetyczna
• Zalecane w przypadku wartości korekcji > +/-4,0 dpt.: HI 1,6 zalecane
w przypadku korekcji > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
• Klasa wytrzymałości mechanicznej „S” (test spadającej kulki)
Szkło hartowane
Dodatkowe oznakowanie: krzemian, szkło mineralne, szkło
Okulary ochronne powinny być modyfikowane. W przeciwnym wypadku
wytrzymałość na rozciąganie jest zbyt mała. Wytrzymałość na rozciąganie
zwiększana jest poprzez hartowanie termiczne lub chemiczne.
• Klasa wytrzymałości mechanicznej „S” (test spadającej kulki)
• Powierzchnia o dużej odporności na zarysowania
• Można stosować w przypadku pracy z chemikaliami i farbami/lakierami
• Ciężkie, nie zaleca się w przypadku wartości korekcji większych niż
+/-4,0 dpt.
• Penetracja iskier podczas spawania i szlifowania

 

 

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego aby dopasować okulary ochronne

Andrychów, ul.Krakowska 136

Infolinia  33 875-22-20
 

Dołącz do nas